Pomiary nN

Pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych

Sprawdzanie ciągłości połączeń wyrównawczych

Badania instalacji odgromowych

Badanie urządzeń spawalniczych

Badanie urzadzeń prostownikowych

Badanie urządzeń elektrotermicznych

Badanie agregatów prądotwórczych

Badanie urządzeń dźwignicowych

Badanie elektronarzędzi

Badanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej