Analiza jakości zasilania

Analizę jakości zasilania wykonujemy w: zakresie temperatur od -20C do 55C, napięć skutecznych fazowych i międzyfazowych w zakresie do 760 V (szczytowo do 1500 V), transjentów napięciowych (przepięcia) w zakresie do ±6 kV, prądów o wartości skutecznej do 3000 A, składowych interharmonicznych napięć i prądów (do 50-tej),

Analizę jakości zasilania wykonujemy za pomocą analizatora PQM-703 firmy SONEL