O Nas

Nasza spółka prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 1996 r. Została założona, by kontynuować działalność Zakładu Pomiarów Elektrycznych Spółdzielni Pracy "LUKSMET", po rozwiązaniu tego działu w w/w Spółdzielni

Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Wszyscy posiadają długoletni staż pracy i aktualne świadectwa kwalifikacyjne typ "dla sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych dla napięć do 20 kV, potwierdzone przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zaświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w zakresie "Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)"

Dysponujemy specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową do wykonywania tego typu prac, a także do lokalizacji uszkodzeń kabli.

Nasze ...