Zakres usług

Prace pomiarowo-kontrolne

Badania i pomiary urządzeń i instalacji elektrycznych nn i sn. Badania układów zabezpieczeń sn. Lokalizacja uszkodzeń kabli nn i sn.

Przeglądy i konserwacje

Przeglądy , konserwacje i naprawy instalacji elektrycznych. Oględziny oraz przeglądy stacji rozdzielczych NN i SN. Przegląd baterii kondensatorów energetycznych.

Prace montażowo-remontowe

Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace remontowo-montażowe instalacji elektrycznych NN i SN.

Prace pomiarowo-kontrolne

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.